Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Nakon dugotrajne procedure izrade projektne dokumentacije, prijave na LAG-natječaj te tri javna poziva za izvođenje radova, čemu je dodatno doprinijela i još uvijek aktualna pandemija, tijekom ljeta su započeli, a ovih dana završeni radovi na unutarnjem uređenju i opremanju Kulturnog centra u zgradi bivše osnovne škole u Otavicama.
Projekt je realiziran unutar LAG-natječaja za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ kojega je provodila Lokalna akcijska grupa "Krka".
Ukupna vrijednost projekta, uključujući izradu projektne dokumentacije, troškove nadzora i ostale aktivnosti na projektu iznosila je 262.805,00 kuna dok su sukladno potpisanom ugovoru s izvođačem, radovi i opremanje iznosili 243.437,50 kuna. Iznos od 185.312,20 kuna sufinanciran je sredstvima Europske unije i državnog proračuna dok je ostatak financirala Općina Ružić iz vlastitih sredstava.
U zgradi Kulturnog centra u Otavicama u sklopu ovoga projekta uređena je ulazna lođa, središnja izložbena dvorana, prezentacijska dvorana i mini bar u prizemlju zgrade te kiparsko-slikarska radionica za djecu i čajna kuhinja na katu.
Stavljanjem u funkciju Kulturnog centra u Otavicama Općina Ružić i njezini građani korak su bliže davno zacrtanom cilju - da se u dogledno vrijeme u najužem Meštrovićevom zavičaju konačno izloži stalni postav umjetnikovih djela za što držimo da će interes i razumijevanje pokazati i Muzeji Ivana Meštrovića.
S druge strane, ovi novouređeni prostori značajno će doprinijeti poboljšanju temeljnih usluga za lokalno stanovništvo, osobito za djecu i mlade te udruge koje skrbe o našoj tradicijskoj i kulturnoj baštini.