Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Muzeji Ivana Meštrovića raspisali su danas, 03. studenoga 2021. godine, Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Crkva Presvetog Otkupitelja – Mauzolej Ivana Meštrovića, 22322 Ružić, za radno mjesto: Domar - 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme – probni rad 3 mjeseca.
UVJETI:
- SSS tehničke struke
- jedna do tri godine radnog iskustva na poslovima održavanja

Uz prijavu treba priložiti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba srednje škole),
- dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a),
- potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la (umjesto potvrde, moguće je dostaviti preslike prethodnih ugovora o radu s opisom posla),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom „Natječaj za radno mjesto: domar“ na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.

Cjeloviti tekst javnog natječaja može se preuzeti na poveznici ispod teksta, a isti je objavljen i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE