Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinsko vijeće Općine Ružić na svojoj 4. sjednici održanoj u subotu, 11. prosinca 2021. godine u Prezentacijskoj dvorani Kulturnog centra u Otavicama usvojilo je Proračun Općine Ružić za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu.

Proračun za 2022. godinu planiran je u iznosu od 9.936.500,00 kuna, a temelji se na prihodima od poreza i drugim izvornim prihodima, kompenzacijskim mjerama iz državnog proračuna, kapitalnim prihodima te višku sredstava iz 2021. godine.

Najznačajnije stavke Proračuna su:

Izgradnja Sportsko-rekreacijske zone „Gaj“ u Ružiću: 1.900.000 kuna
Realizacija 2. i 3. faze rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kljacima: 880.000,00 kuna
Financiranje Dječjeg vrtića „Ježići“: 660.000,00 kuna
Program zapošljavanja žena „Zaželi“: 551.400,00 kuna
Ulaganje u turističku infrastrukturu – razvoj cikloturizma: 500.000,00 kuna
Izgradnja nogostupa u Gradcu: 400.000,00 kuna
Potpora učenicima, studentima, novosklopljenim brakovima, novorođenčadi i ostale potpore građanima: 358.000,00 kuna
Projekt rekonstrukcije javne rasvjete u fazama – 1. faza: 350.000,00 kuna
Uređenje pristupne ceste i procesijske staze crkve u Kljacima: 270.000,00 kuna
Sanacija divljih deponija: 240.000,00 kuna
Ulaganje u objekte i sportske terene u vlasništvu općine: 230.000,00 kuna
Saufinanciranje javne autobusne linije prema Splitu i Drnišu: 210.000,00 kuna
Ulaganje u okoliš Područne škola Gradac: 100.000,00 kuna
Vatrogastvo i civilna zaštita: 135.000,00 kuna

Uz gore navedene rashode te redovne aktivnosti općinskih tijela i održavanje komunalne infrastrukture, iz općinskog proračuna u 2022. godini će se i dalje financirati religija, civilne udruge, sportske i kulturne manifestacije te nabavka komunalne opreme – znakova dobrodošlice i putokaza po općinskim naseljima.
Također su predviđena značajna sredstva za izradu projektne dokumentacije, konzultantske i intelektualne usluge te izradu prostorno-planske dokumentacije – Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ružić, izrada Urbanističkog plana uređenja Stambene zone Gaj i druge aktivnosti.