Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Područje Općine Ružić u zadnjih desetak dana su poharala dva velika požara otvorenog prostora.
Požar na Svilaji izbio je u petak, 18. ožujka na području naselja Mirlović Polje. U pet dana koliko je bio aktivan opožareno je cca 1500 ha šume, raslinja i trave na području Mirlović Polja i Čavoglava. Požar je zahvatio i područje susjedne Splitsko-dalmatinske županije.
Drugi veliki požar izbio je u subotu, 26. ožujka u naselju Čavoglave između državne ceste D-56 i lokalne ceste Kljaci-Čavoglave-Crivac. Nošen vjetrom požar se brzo proširio u više smjerova. Za razliku od prvog požara, u ovome su bili ugroženi i stambeni te gospodarski objekti i infrastruktura. Izgorjelo je nekoliko voćnjaka, vinograda i nasada aromatičnog bilja, a oštećeno je i više stupova HEP-ove visokonaponske mreže. Kod nekoliko stambenih objekata vatra je zaustavljena tek nekoliko metara od samih objekata. Požar je stavljen pod nadzor u popodnevnim satima, a do kraja dana i potpuno ugašen.
U gašenju ovih požara sudjelovali su pripadnici JVP Drniš, DVD Drniš, JVP Knin, Državne interventne postrojbe iz Šibenika te DVD-a Ružić uz potporu kanadera koji su u više navrata pomagali zemaljskim snagama.
Zadnji požari još jednom su ukazali na posljedice neodgovornog paljenja vatre na otvorenom, posebice s obzirom na višemječeni izostanak padalina zbog čega je vegetacija izninmo zapaljiva i vatra se nošena vjetrom vrlo brzo pretvara u nekontroliranu stihiju.
Stoga još jednom apeliramo na građane da ne pale vatru na otvorenome, a u slučaju da je to neophodno, dužni su nazvati centar 112 - Sektor za vatrogastvo te zatražiti dopuštenje za spaljivanjne uz predtohno osiguravanje svih uvjeta da se vatra ne proširi.