Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Proračun Općine Ružić za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.
Akte Općinskog vijeća uz Proračun Općine Ružić za 2020. godinu
možete preuzeti OVDJE.