Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Općine Ružić da mogu podnositi zahtjeve za naknadu troškova stanovanja za 2023. godinu.

Novi zahtjevi mogu se predati osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 13.00 sati, putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem pošte.

Za ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja korisnici su dužni dostaviti:
1. Zahtjev za naknadu troškova stanovanja
2. Potpisanu izjavu da se griju na drva
3. Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
4. Račune za vodu, komunalnu naknadu, ugovor o najmu (ovisno o pojedinom korisniku)

Na obrazac zahtjeva potrebno je čitko upisati broj računa s IBAN konstrukcijom.

Općina Ružić će sukladno odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 05/23), priznati pravo na naknadu troškova stanovanja u visini od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade koju korisnik ostvaruje mjesečno.

Sukladno članku 42. stavku 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22) ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini stvarnih troškova.

Obrazac Zahtjeva i Izjave može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr ili u zgradi općinske uprave svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 13.00 sati, te će u istom vremenu biti omogućeno njihovo zaprimanje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 022 872 811 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

OBAVIJEST KORISNICIMA

ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKVA STANOVANJA

IZJAVA KORISNIKA DA SE GRIJE NA DRVA