Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

PODNOŠENJE PREDSTAVKI I PRITUŽBI NA RAD TIJELA OPĆINE RUŽIĆ

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 140/20) tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.
Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Ružić mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme na adresi Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić.

Adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:
Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić

Elektronička adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


ETIČKI KODEKS

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU

OBRAZAC PRITUŽBE ZA NEETIČKO PONAŠANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA