Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem članka 12. stavka 1., članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Ružić („Službeni glasnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/17 i 12/21), općinski načelnik Općine Ružić, dana 31. srpnja 2023. godine, donio je odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave II. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – nizinska naselja.
Izvorni tekst Odluke dostupan je na poveznici ispod teksta, a ista stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA O PONIŠTENJU JEDNOSTAVNE NABAVE