Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Izvođač radova Colas d.d. zadnjih dana 2023. godine dovršio je radove na rekonstrukciji županijske ceste ŽC 6095 kroz naselje Gradac koji su uključivali i izgradnju obostranog nogostupa kroz to administrativno sjedište Općine Ružić. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 400.000 eura od čega je Općina Ružić sufinancirala izgradnju obostranog nogostupa, spojeve i priključke na objekte i površine te rekonstrukciju sustava javne rasvjete na dionici ceste u iznosu od cca 100.000 eura.
Realizacijom ovog projekta riješen je jedan od ključnih infrastrukturnih projekata aktualne općinske administracije na koji se čekalo gotovo dva desetljeća. Osim tehničke funkcionalnosti i urbanog dojma, glavni rezultat ovog projekta jest sigurnost pješaka, osobito školske i vrtićke djece koja čine najveći dio korisnika izgrađene infrastrukture.