Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/21) te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 30. siječnja 2024. godine, objavio je Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Ružić 2024.

Procijenjena vrijednost nabave: 16.000,00 eura (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: petak, 09. veljače 2024. godine u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznicama ispod teksta.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK MS/EXCEL

TROŠKOVNIK PDF

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU