Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Muzeji Ivana Meštrovića u suradnji sa Osnovnom školom Antuna Mihanovića Petropoljskog – područnog odjeljenja Ivana Meštrovića u Gradcu - započeli su u ponedjeljak 09. svibnja sa edukativnom radionicom "Mali Meštar" koja je namijenjena nižim razredima osnovne škole te vrtićkoj skupini "Ježići".

Radionica je započela skupnim posjetom kompleksu crkve Presvetog Otkupitelja – grobnici obitelji Meštrović, gdje su djeca, nakon što ih je voditeljica programa, muzejska pedagoginja Iris Marinović, upoznala sa djelima Ivana Meštrovića i tehnikama crtanja, zajednički sudjelovala u crtačkoj radionici u kojoj su reproducirali one motive koji su ih najviše impresionirali.
Nažalost, budući da je baš u podnedjeljak puhala orkanska bura te je vrijeme više priličilo prosincu negoli svibnju, program nije uključivao predviđenu šetnju stazom nazvanom "U Meštrovićevom rodnom kraju " od Banovače do Mauzoleja nego je radionica u cijelosti odrađena unutar samog Mauzoleja, a djeca su reproducirala motive njegova interijera.

Ipak, djeca kao djeca, aktivno su se uključila pa je crkva tih sat vremena bila jedno uistinu simpatično i veselo mjesto.

Po povratku u školu vodteljica programa je djecu upoznala se procesima, odnosno tehnikama nastanka različitih umjetničkih djela: Kako nastaje kip u drvu?, Kako nastaje kip u gipsu?, Kako nastaje kip u bronci? i Kako nastaje kip u kamenu?

Program je nastavljen i u srijedu kada su djeca u glini reproducirala Meštrovićeva najpoznatija djela, a u petak je finale programa kada će mališani dovršiti svoja prva umjetnička ostvarenja.

Svi dječji radovi bit će izloženi u zgradi škole u Gradcu 18. svibnja na Međunarodni dan muzeja.