Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Temeljem odredbe članka 93. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 14/09) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 12/11) i Zaključka Načelnika Općine Ružić o utvrđivanju i upućivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić u ponovnu javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić


Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici udruga i ostali na sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi u postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić.

Ponovna javna rasprava trajat će osam dana, a održat će se od 19. - 27. 01. 2012. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić tijekom trajanja ponovne javne rasprave izložit će se na javni uvid u zgradi Općine Ružić, Put kroz Gradac 25 22322 Ružić, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić održat će se dana 27. 01. 2012. godine u 17:00 sati u prostorijama Općine Ružić na adresi Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić.

Stručna tumačenja tijekom ponovne javne rasprave osigurat će nositelj izrade plana i stručni izrađivač plana.

Klasa: 350-02/11-01/7
Urbr: 2182/08-11-01
Gradac, 27. 12. 2011.

Načelnik
Josip Sučić v.r.