Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Novi Prostorni plan Općine Ružić, odnosno njegove Izmjene i dopune, koje su usvojene 23. srpnja, a stupile na snagu 10. kolovoza ove godine od danas su dostupne i na našim web stranicama.  Na stranici Akti i odluke - Prostorni plan, dostupni su svi tekstualni i grafički materijali. Uz Odredbe za provođenje i Izmjene i dopune Odredbi za provođenje te Obrazloženje Prostornog plana, koji predstavljaju tekstualni dio, na web stranicama su dostupni i kartografski prikazi korištenja i namjene površina, infrastrukturnih sustava te uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora.
Novost u odnosu na stari plan jesu detaljne karte građevinskih područja. Na ukupno 19 karata u mjerilu 1:5000 omogućen je detaljan uvid u građevinska područja. Zumiranjem karata visoke rezolucije moguće je ustanoviti točan katastarski broj svake čestice te ustanoviti nalazi li se ista u građevinskom području.
Naravno, svi sadržaji na našem web portalu su isključivo informativnog karaktera, dok je uvjerenja i drugu službenu dokumentaciju potrebno zatražiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije – Ispostavi Drniš.