Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Dana 04. 08. 2012. godine stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12). Upravni Odjel Općine Ružić svim vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općina Ružić upućuje

JAVNI POZIV
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi. Uvjet je da su radovi izvedeni do 21. lipnja 2011. (isto se dokazuje uvjerenjem Državne geodetske uprave ili na drugi nedvojben način).
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama razlikuje četiri stupnja složenosti zgrada (o čemu ovisi koja je dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o izvedenom stanju) a to su:
- zahtjevna zgrada – čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1.000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu,
- manje zahtjevna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1.000 m²,
- jednostavna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²,
- pomoćna zgrada – zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².
Prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju vlasnik/investitor plaća naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (visina naknade je ovisna o položajnoj zoni, a obračunava se po m3 zgrade), odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste, a nakon pravomoćnog završetka postupka, komunalni i vodni doprinos.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu:
Šibensko-kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Drniš
Trg Kralja Tomislava 1, Drniš
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. lipnja 2013. godine