Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama u privitku objavljujemo dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić koja će se održati u općinskoj vijećnici u Gradcu u nedjelju, 16. prosinca 2012. godine s početkom u 17.00 sati.

DOWNLOAD