Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općina Ružić i Poljoprivredna savjetodavna služba pozivaju poljoprivredne proizvođače sa područja Općine Ružić na predavanje koje će se održati u općinskoj vijećnici u Gradcu u utorak, 29. siječnja 2013. u 17.00 sati.

Teme predavanja su:

LEGALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA

PODNOŠENJE POTICAJA U 2013. GODINI

Predavanje će održati dipl. ing. agr. Ivica Kosor, viši stručni savjetnik u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, a o procesu legalizacije poljoprivrednih objekata, visini i načinu obračuna doprinosa i naknada govorit će Dalibor Durdov, zamjenik načelnika Općine Ružić.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine da dođu na predavanje i upoznaju se sa svojim pravima i obvezama u kontekstu novih zakona i propisa.