Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Pozivamo sve zainteresirane na dostavu ponude u ponovljenom postupku bagatelne nabave za radove na Sanaciji društvenog doma Gradac - unutarnje uređenje.

Dokumentaciju za nadmetanje i ponudbeni troškovnik radova možete preuzeti ovdje, a uvid u tehničku dokumentaciju možete izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Ružić.

DOWNLOAD