Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Pozivamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić radi isplate sredstava za ogrjev. Isplata će se vršiti od 14. do 17. listopada 2014. godine, u vremenu od 8,00 do 14.00 sati, uz predočenje osobne iskaznice korisnika.