Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općina Ružić ponovo koristi jednu od mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, "Pomoć zajednici", koja predviđa zapošljavanje nezaposlenih žena koje će skrbiti o starijima i nemoćnima. Program Općine Ružić, "Pomoć i njega u kući za starije i nemoćne" će zaposliti četiri nezaposlene žene i pružiti pomoć i skrb brojnim domaćinstvima sa starijima i nemoćnima na području naše općine. Detalje natječaja možete vidjeti u priloženom Javnom pozivu.

DOWNLOAD