Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Odlukom o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja započinje postupak bagatelne nabave radova konstruktivne sanacije Doma za mlade Umljanovići u Općini Ružić. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

DOWNLOAD