Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Konstruktivna sanacija Doma za mlade Umljanovići u Općini Ružić- bagatelna nabava radova.

Potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu.

Rok za podnošenje ponuda je 18. srpnja u 12:00 sati.

DOWNLOAD