Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Poštovani ponuditelji, prilikom dostave ponude na zatvorenoj omotnici, nije potrebno navoditi evidencijski broj nabave budući isti nije naveden u dokumentaciji za dostavu ponude.