Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Započet je postupak bagatelne nabave za izvođenje radova Uređenja nogostupa - staze unutar groblja Župe Gradac.

Prilog sadržava potrebnu dokumentaciju za dostavu ponude.

DOWNLOAD