Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u Općini Ružić isplaćivati će se putem općinske blagajne od 09. studenog 2016. godine, radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.