Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Javna rasprava Nacrta prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Ružić za razdoblje 2015.-2020.g. i Strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Ružić za razdoblje 20
DOWNLOAD