Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Dana 14. prosinca 2016.g., u 18:00 sati, će se održati 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Ružić u vijećnici Općine Ružić. Dnevni red sjednice nalazi se u prilogu.

DOWNLOAD