Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U prilogu možete vidjeti pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ružić.

DOWNLOAD