Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Ružić, Klasa: 350-02/17-01/1, Urbroj: 2182/08-01-17-15, od  20. rujna 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Ružić – III

Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić – III, koja će trajati od 09. listopada 2017. do 24. listopada 2017. godine.
Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić – III, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati, u prostorijama općine Ružić u Gradcu, Put kroz Gradac 25.
Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna – III održati će se u prostorijama Općine Ružić u Gradcu, Put kroz Gradac 25 dana 10. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati.
Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi definiran je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13). Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjene i dopune – III mogu se podnositi samo u svezi s predmetnim izmjenama i dopunama.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić – III, u okviru javne rasprave, primaju se do 24. listopada 2017. godine.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida ili dostavom putem pošte na adresu: Općina Ružić, Jedinstveni upravni odjel, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić

DOWNLOAD