Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Pučko otvoreno učilište Libar, Udruga mladih Mladi u Europskoj uniji i Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej" u suradnji s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske organiziraju besplatne tečajeve za osposobljavanje ciljanih skupina: „SPECIJALIST PRIPREME JELA ALTERNATIVNE KUHINJE“ i „SPECIJALIST IZRADE SLASTICA ALTERNATIVNE KUHINJE“.
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, a ciljane skupine su :
- nezaposlene osobe mlađe od 25 godine
- nezaposlene osobe starije od 54 godine
- osobe s invaliditetom.
Tečajevi će se održati u Šibeniku 09. ožujka 2020. godine.

Za prijave i informacije kliknite OVDJELibar letak