Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je danas 19. ožujka 2020. Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.
S obzirom na prijenos bolesti COVID-19 sve osoba na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:
- zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
a) prodavaonica prehrambenih artikala
b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
c) tržnica i ribarnica
d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
e) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
f) poljoprivrednih ljekarni
g) benzinskih postaja
h) kioska
i) pekarnica
j) kemijskih praonica rublja
k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
l) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
p) veledrogerija
- obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova,
- rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja,
- rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni),
- svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara,
- održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola,
- rada autoškola i škola stranih jezika,
- vjerskih okupljanja.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:
- osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta,
- svu rasutu robu prodavati zapakirano,
- primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
- organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge - mjere socijalnog distanciranja,
- redovito provjetravati prostore
- osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti,
- na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja,
- na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

Poslodavci su obvezni:
- organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu,
- otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih,
- zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.