Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Nastavno na uputu Kriznog stozera ministarstva zdravstva, na području Šibensko-kninske županije ustrojene su ambulante domova zdravlja za pregled pacijenata pod sumnjom na zaraženost koronavirusom.
Od 19. ožujka su počele s radom ambulante u:

- Drnišu na adresi Josipa Kosora 16, kontakt telefon: 022/888-980 (ambulanta interne medicine, izdvojena zgrada u sklopu zgrade Doma zdravlja).

- Kninu na adresi Kneza Ivaniša Nelipića 1, kontakt telefon: 022/664-041.

Od danas 21. ožujka 2020. godine od 06:00 sati s radom počinje izdvojena ambulanta u Šibeniku na adresi Prilaz tvornici 37 (zgrada ambulante „TEF“ nasuprot nogometnog stadiona i ex kuglane Metalac), kontakt telefon: 091/2275-110.

Sve tri novoustrojene ambulante građanima su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

Ambulanta dr. Sanja Čikara Pleić, za rad sa ostalim pacijentima koji su do sada koristili navedeni prostor, nastavlja svoj rad u zgradi Doma zdravlja Šibenik, bočni ulaz, prizemlje lijevo.
Navedene ambulante koriste se isključivo za pacijente sa simptomima koronavirusa, a pacijenti su dužni strogo se pridržavati uputstava koja se nalaze na ulazima u ambulante.

Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko psihološko društvo organizirali su projekt kriznog psihološkog savjetovanja povodom epidemije COVID-19.
U svakoj zupaniji predviđen je po jedan telefonski broj na kojega se zainteresirani gradani mogu javiti.
Telefonski broj za područje Šibensko-kninske zupanije je 091/944-6368.