Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Od prošlog tjedna puštena je u rad mreža besplatnog interneta na javnim površinama Općine Ružić čija realizacija se u stopostotnom iznosu financira sredstvima Europske unije.
Naime, Općina Ružić dobila je u prvom pozivu Europske komisije vaučer za realizaciju besplatnog Wi-Fi interneta na javnim površinama vrijedan 15.000 eura.
Europska komisija je u prvom krugu dodijelila ukupno 42 milijuna eura u vaučerima od po 15 tisuća eura za uvođenje besplatnog interneta u gradovima i općinama.
Na natječaj se prijavilo više od 13 tisuća europskih gradova i općina, a njih 2800, među kojima i Općina Ružić, dobilo je vaučer u prvom krugu.
Cilj projekta WiFi4EU je omogućiti besplatan pristup internetu na javnim mjestima diljem Europe. Želi se omogućiti svakome, bez obzira na to gdje živi ili koliko zarađuje besplatan pristup brzom internetu. Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će se brz pristup internetu u glavnim središtima javnog života diljem EU-a: na trgovima, u parkovima, knjižnicama, javnim zgradama itd. Javne uprave i ostala tijela koja pružaju javne usluge moći će promicati lokalne digitalne usluge: e-vladu, e-zdravstvo i e-turizam.
Na području Općine Ružić instalirano je ukupno 12 uređaja za besplatni internet na četiri javne lokacije i to:
- zgrada općine u Gradcu odakle se Wi-Fi signalom pokriva širi okoliš općinskog središta,
- zgrada područne škole Gradcu s koje se pokriva kompleks škole i dječjeg vrtića te okolne javne površine,
- zgrada Kulturnog centra u Otavicama (bivša osnovna škola) koja je u potpunosti pokrivena unutarnjim jedinicama, a pokrivene su i javne površine u krugu zgrade,
- zgrada Vatrogasnog doma u Kljacima odakle se, uz Vatrogasni dom i prostor Lovačke udruge Sokol, pokriva središte naselja Kljake od prodavaonice do ambulante te javne površine uz državnu cestu D-56
Zajamčena minimalna brzina internet signala sustava WiFi4EU iznosi 20 mbps.
wifi logo