Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinski načelnik Ante Pijuk uručio je danas na svečanosti u općinskoj vijećnici u Gradcu zaposlenicama projekta „Zaželi“ uvjerenja o osposobljavanju za zanimanje „gerontodomaćica“.
Program osposobljavanja proveden je u unutar projekta „Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja“ koji se provodi u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“.
Osposobljavanje je provelo Pučko otvoreno učilište Instruktor iz Splita, a tečaj je uspješno savladalo svih 20 žena polaznica.
Projekt zapošljavanje žena nekonkurentnih na tržištu rada Općina Ružić je realizirala u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb Drniš. U projekt je uključeno 20 žena koje su zaposlene na vremenski rok od 24 mjeseca na poslovima skrbi o starijoj populaciji.
U sklopu prve faze projekta zaposlene žene će raditi do 30. rujna ove godine, a administrativni dio projekta traje do 30. studenoga 2020. godine.
Općina Ružić prijavila je dana 03. kolovoza 2020. novi projekt zapošljavanja žena pod nazivom „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić“, a koji će se provoditi u sklopu druge faze programa „Zaželi“.
Sukladno uvjetima Otvorenog javnog poziva, po prijavljenom projektu predviđeno je zapošljavanje 20 žena nekonkurentnih na tržištu rada na vremenski rok od 12 mjeseci na poslovima skrbi o 120 osoba starije životne dobi s administrativnog područja Općine Ružić.
Prijavljeni projekt prošao je prvu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – administrativnu provjeru te se sad nalazi u drugoj fazi postupka – procjeni kvalitete.
Projekt „Zaželi sretniju starost – Općine Ružić“ vrijedan je ukupno 1.775.225,00 kuna.