Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini ("Narodne novine" br. 128/2019), upućujemo poziv korisnicima kojima je Rješenjem Centra za socijalnu skrb Drniš utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, da do 07. prosinca 2020. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić dostave IZJAVU da se griju na drva.
Izjava u MS Word i PDF formatu može se skinuti klikom na poveznice:

IZJAVA KORISNIKA

IZJAVA KORISNIKA