Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinski načelnik Ante Pijuk objavio je danas, 14. rujna 2020. godine Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa „Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Ružić u sklopu mjere javnog rada“ kojim se predviđa zapošljavanje troje (3) djelatnika/ica.

Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
Program "Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Ružić u sklopu mjere javnog rada" koji će se provoditi na području Općine Ružić u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove sanacije nerazvrstanih cesta, spomeničkih, kulturnih i sakralnih objekata, odnosno njihova okoliša, uređenje kanala i drugih javnih površina, čišćenje drveća i niskog raslinja, odlagališta otpada, održavanje poljskih i šumskih putova, košnja nabujale vegetacije. U vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom Javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.
Vremenski period u kojem će osobe biti uključene u Javni rad je 6 mjeseci, a planirani početak rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, najvjerojatnije 01. listopada.
Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama se mogu provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http://mjere.hr/mjere/javni-rad/.
Mjeru Javnog rada ne može koristiti osoba koja je radila u Javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci u posljednje 3 godine.

Na Javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.
Pisanu prijavu – prijavni obrazac - može se preuzeti na službenim mrežnim stranicama Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ružić.
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te slijedeće priloge:
- životopis
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
- dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Prijave se podnose na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, uz dostavu potrebne dokumentacije, u roku 7 dana od dana objave Javnog poziva na Stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni putem elektroničke pošte i /ili kontakt broja telefona navedenog u prijavi.
Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC MS/WORD

PRIJAVNI OBRAZAC PDF