Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Obavještavamo građane i pravne osobe koje vrše novčane uplate na žiro račun Općine Ružić da će 01. listopada 2020. biti aktiviran novi broj žiro računa otvoren kod Hrvatske poštanske banke
IBAN HR3123900011837700009

Molimo građane koji su primili uplatnice za komunalnu naknadu, a istu nisu u međuvremenu podmirili da od 01. listopada prilikom uplate ne koriste broj žiro računa naveden na uplatnicama nego isključivo novi broj žiro računa.

Zahvaljujemo na razumijevanju!