Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Općinski načelnik Dalibor Durdov objavio je danas, 06. lipnja 2022. godine, Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa „Održavanje javnih površina i društvenih objekata Općine Ružić kroz mjeru javnog rada 2022.“. Programom se predviđa zapošljavanje troje (3) djelatnika/ica.
Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.

Program „Održavanje javnih površina i društvenih objekata Općine Ružić kroz mjeru javnog rada 2022.“ obuhvaća poslove održavanja i sanacije nerazvrstanih cesta, spomeničkih, kulturnih, sakralnih i društvenih objekata i njihova okoliša, uređenje kanala, čišćenje drveća i niskog raslinja, odlagališta otpada, održavanje poljskih i šumskih putova, izradu protupožarnih prosjeka i rad na drugim javnim površinama. U vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove u zatvorenom ili natkrivenom prostoru u vlasništvu Općine.

Vremenski period u kojem će osobe biti uključene u Javni rad je 6 mjeseci, a planirani početak rada će se dogovoriti sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama se mogu provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http://mjere.hr/mjere/javni-rad/.

Sukladno mjeri Javnog rada, ciljane skupine za ovaj poziv su:
- roditelji sa 4 i više malodobne djece,
- roditelji djece s teškoćama u razvoju,
- roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
- roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
- osobe s invaliditetom,
- žrtve trgovanja ljudima,
- žrtve obiteljskog nasilja,
- azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
- liječeni ovisnici o drogama,
- povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
- osobe uključene u probaciju,
- pripadnici romske nacionalne manjine,
- beskućnici/e,
- hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
Na Javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisanu prijavu - prijavni obrazac - može se preuzeti na službenim mrežnim stranicama Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ružić.
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te slijedeće priloge:
- životopis
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
- dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave se podnose na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, uz dostavu potrebne dokumentacije, u roku 7 dana od dana objave Javnog poziva na Stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni poziv će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC MS/WORD

PRIJAVNI OBRAZAC PDF