Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić i članka 42. Statuta Općine Ružić, Načelnik Općine Ružić raspisao je dana 13. veljače 2024. godine Javni poziv za...

Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i...

Program Noći muzeja 2024., u petak 26. siječnja, kao i obično odvijat će se na dvije lokacije u našoj sredini.

Od 16:00 do 22:00 sati možete razgledati stalni postav Crkve Presvetog Otkupitelja koju je Ivan Meštrović izgradio u svom zavičaju kao...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine, za koju je planiran proračun u iznosu od 120 milijuna eura.
Poziv se planira objaviti najkasnije do...

Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te...

Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te...

Izvođač radova Colas d.d. zadnjih dana 2023. godine dovršio je radove na rekonstrukciji županijske ceste ŽC 6095 kroz naselje Gradac koji su uključivali i izgradnju obostranog nogostupa kroz to administrativno sjedište Općine Ružić. Ukupna...