Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23; dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (IV) (Službeno glasilo Općine Ružić broj 6/2022) te Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (IV) za Ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-02/22-01/12; URBROJ: 2182-8-01-24-47) od 29. svibnja 2024. godine, Općina Ružić objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (IV)

1. Na temelju članka 104. Zakona, u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (dalje: ID PPUO), o Prijedlogu ID PPUO provest će se Ponovna javna rasprava.

2. Prijedlog ID PPUO bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 8 dana, od 11. lipnja do 19. lipnja 2024. godine.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPUO Ružić (IV) održat će se 19. lipnja 2024. godine u Općinskoj vijećnici Općine Ružić, na adresi Put kroz Gradac 25, s početkom u 12:00 sati.

4. Javni uvid u Prijedlog ID PPUO omogućava se:
- u prostorijama Općine Ružić, na adresi Put kroz Gradac 25, svakim radnim danom
od 08:00 do 14:00 sati,
- na mrežnoj stranici Općine Ružić (www.opcina-ruzic.hr) i
- u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

5. Pozivaju se zainteresirane osobe na sudjelovanje u Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu ID PPUO, sukladno članku 100. Zakona.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID PPUO mogu se podnositi:
- upisom u knjigu primjedbi u prostoriji Općine Ružić za vrijeme trajanja javnog uvida
- upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
- dostavom putem pošte na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić
- predajom u pisarnicu Općine Ružić.

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Ružić mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 19. lipnja 2024. godine.

8. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje budu dostavljene odnosno predane nakon roka određenog točkom 7. ove Objave, ili budu napisana nečitko, bez naziva, imena, prezimena, adrese ili potpisa, neće se razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća o Ponovnoj javnoj raspravi.

9. Dodatne informacije o provođenju Ponovne javne rasprave mogu se dobiti u uredu Općine Ružić putem telefona ili e-maila: tel. +385 22 872 811, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

PONOVNA JAVNA  RASPRAVA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PPUO RUŽIĆ (IV)

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PPUO RUŽIĆ (IV) ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU