Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23; dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (IV) (Službeno glasilo Općine Ružić broj 6/2022) te Zaključka...

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ružić Ante Duran sazvao je za četvrtak, 06. lipnja 2024. godine 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ružić.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ružić u Gradcu, na adresi Put kroz Gradac 25, s početkom 18:00...

Dana 08. svibnja 2024. godine objavljen je Poziv za dostavu ponuda za nabavu paketa higijenskih potrepština za projekt "Zaželi sretniju starost - Općina Ružić - faza IV".
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 24.000 €, bez PDV-a.
Rok za dostavu...

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave Općine Ružić objavilo je 07. svibnja 2024. godine Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave roba i usluga za predmet nabave „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u...

U općinskoj vijećnici Općine Ružić u Gradcu, u utorak, 30. travnja, svečano su potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme sklopu projekta „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, koji se provodi unutar Programa „Zaželi – prevencija...

Općinski načelnik objavio je danas, 26. travnja 2024. godine, Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa „Održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih putova te...

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.0106...