Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te...

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.0106...

Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i...

Općinski načelnik raspisao je danas, 28. lipnja 2024. godine Javni poziv za organizaciju kulturno-zabavnog programa povodom Dana Općine Ružić 2024. godine
Na Javni poziv se mogu javiti udruge iz područja kulture koje zadovoljavaju zakonske uvjete i...

Općinski načelnik raspisao je danas, 28. lipnja 2024. godine Javni poziv za organizaciju malonogometnog turnira povodom Dana Općine Ružić 2024. godine
Na Javni poziv se mogu javiti udruge iz područja sporta koje zadovoljavaju zakonske uvjete i...

Načelnik Općine Ružić raspisao je dana 28. lipnja 2024. godine Javni poziv za zasnivanje radnoga odnosa na rok od 31 mjeseca za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, kodnog broja...

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23; dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (IV) (Službeno glasilo Općine Ružić broj 6/2022) te Zaključka...

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ružić Ante Duran sazvao je za četvrtak, 06. lipnja 2024. godine 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ružić.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ružić u Gradcu, na adresi Put kroz Gradac 25, s početkom 18:00...