Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Postupak Jednostavne nabave za nabavu radova Uređenja okoliša Antimalarične stanice i Osnovne škole u Otavicama je otvoren do 23. veljače 2018. g. u 12:00 sati. Ponude se otvaraju u prostoru Općine Ružić.

Sve informacije za dostavu ponuda se nalaze u...

Obavještavamo gospodarstvenike s područja Općine Ružić da je Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini. (link: JAVNI...

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj pokrenuli su kampanju za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., za Mjeru 4.1.1. „Restrukturiranje...

U skladu sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom Vlade Republike Hrvatske, Gradska čistoća Drniš, kao pružatelj usluge na području Općine Ružić, od veljače ove godine započinje sa novim sustavom odvoza...

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Ružić će se održati 09. veljače 2018. godine (petak) u 19:00 sati.

Dnevni red je u prilogu.

DOWNLOAD
Izaslanstvo Općine Ružić u sastavu načelnik Općine Ružić Ante Pijuk, zamjenik načelnika Dalibor Durdov i vijećnik Općinskog vijeća Mijo Bojčić održalo je u srijedu 31. siječnja radni sastanak u Ministarstvu države imovine.
Izaslanstvo je primio...

Molimo kandidate koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 04/18), da pristupe testiranju, u...

U privitku je Vodič za građane kroz Proračun Općine Ružić za 2018. godinu. Svrha ovog dokumenta je na jednostavan i pristupačan način upoznati naše građane sa svim bitnim stavkama općinskog proračuna, odnosno načinom na koji se priskrbljuju i na što...

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

DOWNLOAD